Press och media

Frisk & Fri vill synliggöra och lyfta ämnet ätstörningar och det gör vi bland annat genom att ställa upp i intervjuer och artiklar. Vill du tipsa oss om relevanta inslag och artiklar i press och media, får du gärna maila thor.rutgersson@friskfri.se. Vid brådskande pressrelaterade ärenden når du Thor Rutgersson på 073-073 27 31.

Thor Rutgersson pressansvarig

Thor Rutgersson
pressansvarig