FRII:s kvalitetskod

Här nedan finner du de dokument som ingår i FRII:s kvalitetskod 2016 ska finnas tillgängliga på vår hemsida.

A1 Stadgar 2017

B1 Senaste protokoll från Frisk & Fris årsmöte april 2017

C 6 Information avseende ersättning till högste tjänsteman

D2 Styrande dokument som reglerar placering av kapital

D10 Motverka oegentligheter

D 11 Styrande dokument som beskriver hur Frisk & Fri arbetar för att motverka oegentligheter inom verksamheten

E 1 Insamlingspolicy

F1 Uppförande kod

G1 Effektrapport

G 2 Årsredovisning

 

Kodrapport

ABK kodrapport 2012