Mentorsansökan

Vad är en mentor?

Frisk & Fri har idag mentorer för drabbade och för närstående över hela landet, inte bara på de orter där vi har lokalavdelningar. En mentor är en person som tidigare haft en ätstörning och är frisk och fri sedan minst två år tillbaka eller en person som har erfarenhet av att vara närstående. Mentorn fungerar som ett stöd, bollplank och komplement till vård. En mentor kan vara till stöd bland annat genom att lyssna och dela med sig av sina egna erfarenheter på väg mot friskhet.

Mentorskapets upplägg

Kontakten med mentorn är tidsbegränsad och pågår under en period av 6 månader.
Mentorskapet kan ske på två sätt.

Mentorskap #1

Du hörs med din mentor 1-2 ggr/vecka, exempelvis via mejl, telefon eller sms.

Mentorskap #2

Du träffar din mentor 1 ggr/månad alt. möts via Skype 1ggr/månad.

Till vem riktar sig mentorskapet?

Mentorskap passar bäst för dig som kommit en bit på vägen i ditt tillfrisknande. För vissa kanske stöd via chatt, stödtelefon, närståendelinjen eller öppna träffar passa bättre. För att få tillgång till en mentor behöver du vara medlem i föreningen och du måste ha fyllt 15 år. Är du inte medlem kan du enkelt bli det direkt här på hemsidan, klicka här för att bli medlem. Vi kommer inte att kunna hantera ansökningar från personer som inte betalt sitt medlemskap.

Ansökningsperiod

Vårens ansökningsperiod startar den 27 mars 2017 och den är öppen tills alla mentorer är fullbokade. Vi beräknar att totalt kunna förmedla cirka 50 mentorskontakter.

Nästa ansökningsperiod kommer sedan att vara under höstterminen 2017.

Mer information

För mer information om mentorer, kontakta närmaste lokalavdelning eller samordnare Maja Engström på maja.engstrom@friskfri.se

Ansök genom att fylla i nedanstående formulär

Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD-NNNN)*

Förnamn*

Efternamn*

Email*

Gatuadress*

Postnummer*

Ort*

Jag har tidigare haft en mentor i Frisk & Fri*

JaNej

Varför söker du?

Berätta kort om din sjukdomsproblematik*

Har du en pågående kontakt med vård eller terapeut?*

JaNej

Varför vill du ha kontakt med en mentor?*

Berätta kort om din situation just nu.*

Varför vill du ha kontakt med en mentor?*

Val av mentorsform

Jag önskar följande mentorskap i första hand*

Jag önskar följande mentorskap i andra hand

Jag har läst villkoren/förutsättningarna för mentorskapet.*