Om senaste numret

Insikt omslag nr 1 2018

Nummer 1 2018

Nu är våren och ljuset äntligen på väg. Och i det här sista numret med or Rutgersson som gästredaktör låter vi ljuset skina också över de som inte alltid syns. Det handlar om grupper, människor och diagnoser som ofta hamnar i skymundan – men där mer och ökad kunskap kan leda till att er får den hjälp de behöver! I det här numret träffar vi bland annat Frank Berglund, som är ordförande för RFSL Ungdom och som efterfrågar ett större kunskapsutbyte med Frisk & Fri. Vi får också lära oss mer om PANS/PANDAS, NPF och diabetes. Vilka kopplingar finns till ätstörningar? Och som vanligt blir det en medlemskrönika, som också avslutar det löpande temat ”skapande och kreativitet”.