Om senaste numret

omslag Insikt nr 2 2017

Nummer 2 2017

I detta sommarnummer av Insikt kan ni läsa om olika framkomliga vägar när det gäller relationen till dig själv och att äta. Vi skriver om den avgörande skillnaden i att möta sig själv med medkänsla till skillnad från skam och skuld.  Du kan också läsa om hur föreningens mindful eating-koncept breder ut vingarna och blir tillgängligt på fler och nya sätt. Vi resonerar kring de centrala begreppen frisk respektive fri. Läs också om yoga för närstående. Och så har Frisk & Fri fått flera nya medarbetare – om två av dem kan du läsa i sommarnumret.

Nummer 2 2017 blir redaktör Nike Linns sista på ett tag, hon kommer vara föräldraledig.