Årsavisering

Genom ditt medlemskap i Frisk & Fri stärker du vårt arbete och inflytande för alla som behöver oss. Vi vill att din medlemsavgift kommer till användning på ett effektivt och bra sätt.

För att spara portokostnader och underlätta administrationen årsaviserar Frisk & Fri. Det innebär att ditt medlemskap gäller för innevarande år. Tecknas avtalet under oktober till december, så gäller medlemskapet även för året därpå. Därefter sker årsavisering i december varje år.

Skulle du av någon anledning behöva inbetalningskort i pappersformat ber vi dig att kontakta oss på service@friskfri.se så skickar vi ett per post.