Uppsala

Lokalavdelningen i Uppsala erbjuder

– Mentorer för drabbade
– Mentorer för närstående
– Uppdrag: Självkänsla
– Uppdrag: Frisk
– Öppna träffar för närstående
– Föreläsningar enligt önskemål

Kontaktperson

Louise Engelbrektson

Kontakt

E-post: uppsala@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.

 

Vårens aktiviteter

Aktivitetsschema VT 2018 – Uppsala

Dokument

Frisk & Fri – Uppsala_ Årsmötesprotokoll 2017