Stockholm

Nyheter och kalendarium

Vad händer i Frisk & Fri Stockholm just nu? Kolla in vårt nyhetsflöde längst ner på sidan.

Lokalavdelningen i Stockholm erbjuder

Stödjande verksamhet

Stödchatt (för alla)
Stödtelefon (för alla)
Stödmail (för alla)
Öppna träffar för drabbade (för alla)
Öppna träffar för närstående (för alla)
Stödgrupper för drabbade (för medlemmar)
Stödgrupper för närstående (för medlemmar)
Mentorer för drabbade (för medlemmar)
Mentorer för närstående (för medlemmar)
– Möten med patienter och deras närstående inom vården

Förebyggande verksamhet

Uppdrag: Självkänsla – en workshop och föreläsning för unga med fokus på att stärka självkänslan (12–20 år)
Uppdrag: Frisk – en föreläsning för vuxna som sin yrkesroll vill lära sig mer om ätstörningar, dess upptäckande och hur man kan bemöta en person där det föreligger oro om en ätstörning.
We care – en omfattande, idrottsinriktad utbildningssatsning både på organisationsnivå och individnivå.

Påverkande verksamhet

– Deltar i brukarråd, referensgrupper, styrgrupper inom specialistvården
– Medverkar i utformning och planering av nya ätstörningsmottagningar
– Kunskapsspridning på olika informationsdagar i vårdsammanhang
– Möter patienter på specialistenheter
– Utbildar personal på vårdenheter, såsom specialistenheter, BUP med mera
– Är delaktiga i NSPH och Hjärnkoll

Kontaktperson

Under tillsättning

Kontakt

E-post: stockholm@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.

Telefontid

Telefontiden är på paus just nu tills lokalavdelningen har sin nya regionansvarige på plats.

 

Dokument

Stockholms verksamhetsberättelse 2016 

Schema för öppna träffar – februari-maj 2018

Öppna träffar februari-maj 2018- Stockholm