Malmö

Lokalavdelningen i Malmö erbjuder

– Mentorer för drabbade
– Mentorer för närstående
– Stödgrupper för drabbade
– Stödgrupper för närstående
– Föreläsningar enligt önskemål
– Uppdrag: Självkänsla

Kontaktperson

Kim de Luca

Kontakt

E-post: malmo@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.