Halmstad

Lokalavdelningen i Halmstad erbjuder

– Mentorer för drabbade
– Mentorer för närstående

Kontaktperson

Kimberley Quist

Kontakt

E-post: halmstad@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.