Vuxenpsyk/BUP i Karlstad

I Karlstad finns det en  behandlingsgrupp för personer med ätstörningar. Behandlingen pågår under  12 veckor, tre dagar i veckan och har hittills körts två omgångar. För  mer information kontakta Vuxenpsyk eller läkare Ylva Ramstedt på BUP i  Karlstad.