Barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala

Verksamhetsområde Barn- och ungdomspsykiatri
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala

Tel. 018- 6112538

Vårdtyper som erbjuds:
Öppenvård och dagvård

Åldersgrupp som tas emot:
Barn och ungdomar upp till 18 år