BUP i Norrköping – Ätstörningsteamet

Gamla Lasarettsgatan 18
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Tel: 010 – 104 45 00

Vårdtyper som erbjuds:
Öppenvård, mellanvård

Åldersgrupp som tas emot:
Upp till 18 år